สาเหตุของการเกิดสิว
สาเหตุของการเกิดสิว
ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ค่อนข้างเชื่อว่า เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกาย โดยเมื่อฮอร์โมนแอนโดรเจนกระตุ้นการทำงานของต่อมไขมันมากขึ้นและขับออกมามาก ประกอบกับท่อรูขุมขนมีการสร้างเซลล์เยื่อบุมากขึ้นจึงทำให้เกิดการรวมตัวเป็นเม็ดสิว(comedone) อยู่ในท่อของต่อมไขมัน
นอกจากนี้ยังอาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น การระคายเคืองจากฝุ่นควัน สื่งแวดล้อมต่างๆ หรืออาจเกิดจากการล้างหน้าบ่อยหรือถูอย่างรุนแรง การอุดตันจากการใช้เครื่องสำอาง ครีมบำรุง ความเครียด สภาพอากาศ อาหาร ยา ตลอดจนพันธุกรรม
หากมีปัญหาเรื่องสิวควรศึกษาวิธีการรักษา อาจจำเป็นต้องใช้ยา หรือปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง


สาขาชลบุรี 088-6236914
สาขาพัทยาสาย 3 088-6236614

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น.