Dermashock (ช้อนทองคำ)

               เป็นทรีทเม้นต์ทางเลือกใหม่ที่ช่วยเพิ่มวิตามินต่างๆ เข้าสู่ผิว ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้เข็มหรือทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง ใช้หลักการผลักน้ำยาเข้าสู่เซลล์ผิว โดยการใช้กระแสไฟฟ้าเฉพาะ ที่ทำให้เกิดช่องว่างชั่วคราวในชั้นของ Stratum corneum (ชั้นขี้ไคล) และ cell membrane เพื่อส่งวิตามินลงไปในผิวหนังชั้นลึก โดยการนำสารละลายยา ซึมเข้าสู่ผิวโดยใช้กระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูง และปล่อยเป็น Pulse (จังหวะ) บริเวณผิวหนัง ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของโครงสร้างชั้นไขมันที่เยื่อหุ้มเซลล์ ผลทำให้เกิด Electropore (รูหรือเส้นทางใหม่ที่ทำให้เพิ่มการแพร่ซึมผ่านได้มากขึ้น)โดยเฉพาะที่ชั้นผิว Stratum cornneum ชั้นบนสุดของผิวหนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเซลล์ที่ตายแล้ว

               โมเลกุลของสารละลายยาจะแพร่ซึมผ่านลงสู่ผิวหนัง ด้วยวิธี Derma shock ประสิทธิภาพของการแพร่ซึมผ่านขึ้นอยู่กับ Paramiters ของกระแสไฟฟ้า และคุณสมบัติของตัวยาในสารละลาย

   

derma shock